Mamy super witaminę C

Badania przeprowadzone na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wykazały, że spośród analizowanych preparatów najlepiej wolne rodniki neutralizuje witamina C marki Biocanto. Działa zatem skuteczniej m.in. przy przeziębieniu.

Przeziębieniu towarzyszy proces zapalny, w trakcie którego wytwarzane są duże ilości wolnych rodników [1]. Wolne rodniki są molekułami, które posiadają niesparowany elektron [2]. Sprawia to, że są one niezwykle reaktywne w stosunku do struktur organizmu. Wolne rodniki uszkadzają białka, lipidy oraz materiał genetyczny, co prowadzi do mutacji. W skrajnych przypadkach następstwem ich działania są procesy nowotworowe [2].

 

Dlaczego antyoksydanty pomagają?

W naszym organizmie występują mechanizmy ochronne pozwalające niwelować niekorzystne skutki działania wolnych rodników. W wyniku zaburzenia procesów homeostazy organizmu, np. na skutek toczącego się procesu zapalnego, może dochodzić do uszkodzenia mechanizmów obronnych, co w konsekwencji skutkuje niekontrolowanymi reakcjami wolnorodnikowymi. W zwalczaniu wolnych rodników mogą być przydatne antyoksydanty. Zaliczamy do nich substancje pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego, które wykazują zdolność do neutralizacji wolnych rodników. Jednym z silniejszych antyoksydantów jest kwas askorbinowy, znany potocznie pod nazwą witamina C. Udowodniono, że stosowanie witaminy C w trakcie przeziębienia łagodzi jego objawy oraz skraca czas rekonwalescencji pacjenta [3].

Siłę działania antyoksydacyjnego preparatów zawierających witaminę C można zmierzyć za pomocą metody spektrofotometrycznej z wykorzystaniem modelowego wolnego rodnika DPPH [4].

DPPH jest modelowym stabilnym wolnym rodnikiem, który ma niesparowany wolny elektron na atomie azotu. W wyniku działania substancji o działaniu antyoksydacyjnym, DPPH ulega redukcji, przez co zostaje unieczynnione.

 

Na czym polegał eksperyment?

W przeprowadzonym eksperymencie oceniano zdolność do neutralizacji wolnych rodników przez witaminę C: wzorcową, zawartą w preparacie firmy Biocanto oraz w dostępnym na rynku polskim preparacie konkurencyjnym. Obydwa preparaty zawierały tę samą dawkę witaminy C (1000 mg) oraz postać farmaceutyczną (tabletki musujące).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że spośród testowanych próbek najsilniej neutralizował wolne rodniki preparat firmy Biocanto (patrz grafika 1). Witamina C Biocanto zneutralizowała 51 proc. rodnika DPPH już w 30 minucie oddziaływania w porównaniu do preparatu konkurencyjnego (29 proc.) czy wzorcowego (14 proc.).

Badania spektrofotometryczne zostały dodatkowo potwierdzone za pomocą metody kolorymetrycznej. W metodzie tej ocenie poddawana jest zmiana barwy analizowanej próbki w układzie trójwymiarowej przestrzeni barw CIE Lab [5]. Preparat zawierający witaminę C, który najsilniej zmienia zabarwienie podczas inkubacji z wolnymi rodnikami, jest najsilniejszym antyoksydantem. Wykonana analiza dowiodła również, że preparat witaminy C 1000mg firmy Biocanto ma najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne. Ta próbka najintensywniej zmieniała barwę w trakcie oddziaływania z modelowymi wolnymi rodnikami (patrz grafika 2.).

Grafiki do tekstu:

Grafika 1. Kinetyka procentowej inaktywacji modelowego wolnego rodnika DPPH przez analizowane preparaty zawierające witaminę C.

Grafika 2. Analiza przestrzeni zmiany barw w układzie CIE Lab dla parametru L (jasność próbki) badanych preparatów witaminy C oddziałujących z modelowym wolnym rodnikiem DPPH oraz dla czystego rodnika DPPH.

Wnioski z badania

Przeprowadzone badania udowodniły, że witamina C wykazuje silne zdolności do neutralizacji wolnych rodników. Dzięki tym właściwościom powinna być stosowana w okresie przeziębieniowym oraz w trakcie zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu towarzyszącego niektórym chorobom, np. cukrzycy czy miażdżycy.

Spośród analizowanych preparatów najsilniejszymi właściwościami do neutralizacji wolnych rodników cechował się preparat witaminy C 1000 mg firmy Biocanto.

Paweł Ramos

autor: dr hab. n. farm. Paweł Ramos

Członek Rady Farmaceutycznej Biocanto, naukowiec, adiunkt habilitowany w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej i diagnosta laboratoryjny.

Piśmiennictwo:

[1] Allan G.M., Arroll B. Prevention and treatment of the common cold: making sense of the evidence. Canadian Medical Associat Journal 2014; 186 (3): 190-199.

[2] Pham-Huy L.A., He H., Pham-Huy C. Free Radicals, Antioxidants in Disease and Healt. International Journal of Biomed Science 2008; 4(2): 89-96.

[3] Hemilä H. Vitamin C and Infections. Nutrients 2017, 9 (339): 1-28.

[4] Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C. Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity. LWT – Food Science and Technology 1995, 28: 25-30. 

[5] Subert J., Cizmarik J. Application of instrumental colour meansurement in development and quality control of drugs and pharmaceutical excipients. Pharmazie 2008, 63: 331-336.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.